Slingshot Club Kralupy nad Vltavou

Sportovní klub 

Domů Aktuality Plán akcí Výsledky soutěží Galerie 2016 Video Pokec Dokumenty + Archiv SETS ETSGA home

   Sportovní klub „Slingshot Club Kralupy nad Vltavou (dále jen „klub“)  je nevýdělečnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sportovní klub je součástí  zapsaného spolku  ( Česko - moravský prak z.s. IČ 04023986 ).
 Sportovní klub je součástí  zapsaného spolku ( Česko - moravský prak z.s. IČ 04023986 ).
    Posláním klubu je sdružovat příznivce střelby z praku, šíření tohoto sportovního oboru, získávání nových členů, pořádání lokálních, národních i   mezinárodních soutěží a rozvoj volno časových aktivit členů a přívrženců.  Spolupracovat s jinými přívrženci podobných aktivit v ČR i se zahraničními osobami a sdruženími podobného zaměření, zejména pak se spolkem „Česko - moravský prak z.s.“ a s „ Evropskou asociací tradičních sportů a her ETSGA“.                                         

Činnosti klubu jsou určeny  stanovami klubu  „ Slingshot club Kralupy nad Vltavou “  a  pravidly soutěže  ,, Ftefan's Cup  "                                      

Předseda klubu : Ing. Jaroslav Florián

Sídlo klubu : Sídl. U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel. 721 335 480,  e-mail : jarda.fl@seznam.cz

TOPlist

" Prak to je klukovská hračka i tichá a smrtící zbraň, střelba z praku to je recese, ohromná zábava i seriosní sport".