Slingshot Club Kralupy nad Vltavou

Sportovní klub 

Aktuality Plán akcí Výsledky soutěží Galerie ČMP Dokumenty a archiv Pokec

  

Sportovní klub „Slingshot Club Kralupy nad Vltavou je nevýdělečnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a je součástí  zapsaného spolku ( Česko - moravský prak z.s. IČ 04023986 ). 
   Od 22.04.2016 je klub registrován mezi sportovními kluby a oddíly při Sportovní komisi města Kralupy nad Vltavou

   Posláním klubu je sdružovat příznivce střelby z praku, šíření tohoto sportovního oboru, získávání nových členů, pořádání lokálních, národních i mezinárodních soutěží a rozvoj volnočasových aktivit členů a přívrženců.

    Spolupracovat s jinými přívrženci podobných aktivit v ČR i se zahraničními osobami a sdruženími podobného zaměření, zejména pak se spolkem „Česko - moravský prak z.s.“  a  s „ Evropskou asociací tradičních sportů a her ETSGA“.

Činnosti klubu jsou určeny  stanovami klubu  „ Slingshot club Kralupy nad Vltavou “  a  pravidly soutěže  ,, Ftefan's Cup  "     

      

 

Předseda klubu : Ing. Jaroslav Florián

Sídlo klubu : Sídl. U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel. 721 335 480,  e-mail : jarda.fl@seznam.cz

TOPlist

" Prak to je  klukovská hračka i tichá a smrtící zbraň, střelba z praku to je  recese, ohromná zábava i seriózní sport".